PRIMOLUT N 30 TB.

Primolut-N adet düzeleyici ilac hakkında bilmeniz gereken bir çok sorunun yanıtına konunun devamında ulaşacaksınız. Bir çok kişinin merak ettiği soruların başında lekelenme olması normal mi?, ilac bana kilo yapar mı?, emziren anne ilacı kullanabilir mi? veya hamile olan kullanabilir mi? tarzında soruların cevapları bulunmaktadır.

PRIMOLUT N 30 TB.
Ferdi Yücel 12359 09.03.2018
İlaç Adı

PRIMOLUT N 30 TB.

Barkodu

8699546010066

Üretici Firma

BAYER

Reçete Durumu

Normal Reçeteli

Kullanım Talimatı
İlaç Fiyatı

14.02 TL

Güncelleme Tarihi

03.12.2018

PRIMOLUT N 30 TB. Nedir?

Farmakodinamik özellikleri

Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere sahip güçlü bir progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda siklus başına 100- 150 mg noretisteron oral yoldan verilerek endometriyumun proliferatif fazdan sekretuar faza tam transformasyonu sağlanır. Noretistero’nun endometriyum üzerindeki progestagenik etkileri, Primolut-N ile disfonksiyonel kanama, primer ve sekonder amenore ve endometriyozis tedavisinin temelini oluşturur.

Gonadotropin sekresyon inhibisyonu ve anovulasyon günlük 0.5 mg noretisteron alımı ile sağlanabilir. Primolut-N’in premenstrüel semptomlar üzerindeki olumlu etkisi ovaryan fonksiyonların baskılanmasıyla ilişkilendirilebilir.

Noretisteron’un endometriyum üzerindeki stabilize edici etkilerine bağlı olarak Primolut-N adet kanamalarının zamanının değiştirilmesinde kullanılabilir.

Progesteron gibi noretisteron da termojeniktir ve bazal vücut ısısını değiştirir.

Farmakokinetik özellikleri

Oral uygulamayı takiben noretisteron geniş bir doz aralığında hızla ve tümüyle absorbe edilir. Maksimal plazma düzeyleri olan yaklaşık 16 ng/ml’ye 1 tablet Primolut-N’in uygulanmasından yaklaşık 1.5 saat içerisinde ulaşılır.. Belirgin bir ilk-geçiş etkisinden dolayı oral doz sonrasında noretisteron’un biyoyararlanım derecesi yaklaşık %64’dür.

Noretisteron seks hormon bağlayıcı globuline (SHBG) ve serum albuminine bağlanır. Total ilaç serum konsantrasyonlarının sadece %3-4’ü serbest steroid olarak bulunur ve yaklaşık %35 ile %61’i sırasıyla SHBG ve albumine bağlanır. Noretisteron’un dağılım hacmi 4.4 ± 1.3 l/kg’dır.

Noretisteron anne sütüne geçebilir ve sütte bulunan ilaç düzeyleri anne plazmasında bulunan miktarın yaklaşık %10’udur.

Son araştırmalara göre noretisteron’un kısmen etinilestradiol’e metabolize olduğu belirlenmiştir. Noretisteron’un estrogenitesi sürekli gözönüne alındığından ve klinikte de gözlemlendiğinden, noretisteron’un bu metabolik karekteristiği mevcut kullanım önerilerinin değiştirilmesi için bir neden teşkil etmemektedir.

Noretisteron’un metabolitleri ve konjugatları renal yoldan ve feçes ile yaklaşık 7:3 oranıyla itrah edilir.

Noretisteron’un çok dozlu günlük uygulaması ile ilacın yarılanma ömrünün oldukça kısa olması nedeniyle birikmesi olası değildir. Bununla beraber etinilestradiol gibi SHBGendükleyici ajanlarla birlikte uygulandığında, noretisteron’un SHBG’ne bağlanması nedeniyle noretisteron plazma düzeylerinde bir artış beklenebilir.

ENDİKASYONLARI

Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel sendrom, siklik mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriozis.

Primolut-n tabletini kullanacak kadınların özellikle yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerekir. Primolut-n 5 mg 30 Tablet kullananlar ultraviyole ışınlara ve güneş ışınlarından uzak durulmalıdır.

İlaç göğüste ağrı ve şişlik gibi yan etkileri olan, adet düzenlemek için birebirdir. İlaç reçeteli satıldığı için doktorunuz size özel kullanım dozunu belirleyerek reçete edecektir.

İlacın tehlikeli yan etkileri olduğu için lütfen eşinize dostunuza iyilik olsun diye ilacı vermeyin. Uzman kadın doktoru yazmadıysa lütfen, kulaktan duyma bilgiler ile ilacı kullanmayın.

PRİMOLUT NE İÇİN KULLANILIR?

Primolut-n, gitmeniz gereken bir davet, düğün gibi önemli günlerde adet olmanızı engelleyen bir ilaçtır. Regl döneminde düzensiz adet kanamasını önleyen, adet zamanını öne yada geriye atmaya yaran kadınların kurtarıcısı bir ilaçtır. “Ne zaman adet olacağım?” diye düşünmek yerine adet düzenleyici bu ilacı kullanıp regl döneminizi erteleyip istediğiniz tatili yada geziyi kaçırmayın.

Adet geciktirici olarak, Bayer Türk Kimya ilaç firmasının ürettiği Primolut-n tabletin kullanım talimatı mutlaka okunmalı ve yan etkilerini bilmeniz gerekir.

Regl zamanını değiştirmek için Primolut kullananlar hem pişmanlar hemde çok mutlu. Bu ilaç adet sürenizi değiştirirken size çok büyük regl sancısıda veriyor bayanlar.

Primolut-n, gebe olan veya gebelik şüphesi olan kişilerin kesinlikle uzak durması gereken ilaçtır. Ayrıca karaciğer rahatsızlığı olan kişilerinde kullanmaması gerek adet geciktirici ilaçtır.

Primolut ilacının bir tabletinde, 5 mg Noretisteron etken maddesi bulunmaktadır. Noretisteron kısaca gebe kalmanızı engelleyen bir maddedir. Noretisteron adlı yazımızdan gebelik önleyici etken maddeyi daha iyi tanıtabilirsiniz.

Kullanılmaması gereken durumlar

Primolut-N, diğer progestagen içeren ürünlerden elde edilmiş bilgiler ışığında belirlenmiş olan aşağıdaki durumların varlığında kullanılmamalıdır. Primolut-N kullanımı esnasında bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

  • Gebelik veya şüphesi
  • Laktasyon
  • Tromboembolik süreçler
  • Damar tutulumlu diabetes mellitus
  • Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı
  • Karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign veya malign)
  • Seks steroidlerinden etkilenen malignite varlığı ya da şüphesi
  • İçeriğindeki aktif madde ya da diğer bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörlerinden herhangi biri mevcutsa ya da kullanım sırasında kötüleşirse, Primolut-N kullanımına başlamadan ya da devam etmeden önce, tedavi risk/yarar açısından tekrar gözden geçirilmelidir.

 Dolaşım bozuklukları

Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestagen içeren ovulasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu nedenle, özellikle tromboembolik bir hastalık öyküsü sözkonusu olduğunda, artmış bir tromboemboli riski göz önünde tutulmalıdır.

Venöz tromboemboli (VTE) için genellikle tanımlanan risk faktörleri, kişide ya da ailede hastalık öyküsü (yakın akrabada nisbeten erken yaşlarda ortaya çıkan VTE), yaş, obesite, uzamış immobilizasyon, majör cerrahi girişim veya majör travmadır.

Lohusalık döneminde tromboemboli gelişimi riskinin arttığı göz önüne alınmalıdır. Arteriyel veya venöz bir trombotik olaya ilişkin bulgular ya da şüphesi söz konusu olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.

Tümörler

Primolut-N’in içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Sınırlı olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Primolut-N kullanan bir kadında şiddetli üst abdominal ağrı, karaciğerde büyüme veya batın içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz önüne alınmalıdır.

Hastada şeker hastalığı mevcutsa yakın medikal takip gereklidir. Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen gelişebilir. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar Primolut-N kullanımı sırasında güneş ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır. Depresyon öyküsü olan hastalar dikkatle gözlenmeli ve depresyon ciddi boyutlara ulaşırsa tedavi kesilmelidir.

Noretisteron, etinilestradiol’a parsiyel dönüşümü nedeniyle estrogenik özellikler de taşır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Pazarda bulunduğu uzun süre boyunca estrogene bağlı güvenlik sorunları yaşanmamıştır.

Muayene

Primolut-N kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı ve bunlar Primolut-N kullanımı boyunca periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları ve aynı zamanda servikal sitolojiyi de içermelidir.

İlacın derhal kesilmesi için nedenler

Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda alışılmışın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken ya da öksürürken, belirgin bir nedeni olmaksızın oluşan batıcı ağrılar), göğüste ağrı ve sıkışma hissi, planlanan ameliyatlar (6 hafta önce), immobilizasyon (örneğin kazalardan sonra), sarılık başlangıcı, anikterik hepatit başlangıcı, jeneralize kaşıntı, önemli tansiyon yükselmeleri, gebelik.

İlacın yan etkilerinin tamamı yazılmamıştır. Lütfen KULLANMA TALİMATINI okuyunuz.

Kasık ağrıları

Lekelenme / Akıntı

Bulantı

Kilo Alma / Verme

Göğüste Ağrı ve Şişme

Vücut genelinde şişkinlik

Göz bozuklukları

Görme bozuklukları

Gastrointestinal bozukluklar

Bulantı

Başağrısı, ödem

Sinir sistemi bozuklukları

Migren

Solunum, göğüs hastalıkları

Dispne

Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Ne İçin Kullanılır?

Adet Geciktirmeye

Adet Düzenlemeye

Adet Ertelemeye

Kısaca adet sorunları için kullanılır

İlacı Kimler Kullanamaz?

Laktasyon

Tromboembolik süreçler

Damar tutulumlu diabetes mellitus

Gebe olanlar hatta gebe kaldığınızı düşünüyorsanız bile.

Ciddi karaciğer hastalığı veya karaciğer tümörü olanlar.

İlacın içerindeki Noretisteron etken maddesine alerjisi olan.

İlaç Hakkında Sorular

Kaç gün sonra adet olunur?

İlaç kullanımı bitince 2 ile 3 gün arasında regl olabilirsiniz. Yalnız şunu da unutmayın her bünye bir olmadığı için bu sürelerde değişiklik yaşanabilir.

Emziren anne ilacı kullanırsa süte geçer mi? 

EVET! İlacın etken maddesi Noretisteron bebeğiniz için uygun değildir. Emziren anne ilacı kullanırsa o madde anne sütüne geçebilir. Kısa öz bebek emziriyorsan bu ilacı kullanma.

Primolut-n kullanırken lekelenme normal midir?

EVET! Her kullananda görülmese de lekelenme normaldir. Bazı bayanlarda kahverengi ve kırmızı renkte lekelenme yaşanabilir. Bu renklerin dışında bir leke olduysa mutlaka bu durumdan doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir.

Hamile olan ilacı kullanabilir mi? 

HAYIR! Primolut-n Fetüs üzerinde kalıcı hasara neden olabilir. Gebelik kategorisi X olan, gebe veya gebelik şüphesi tarafından kullanılmaması gereken bir ilaçtır.

Regl başladıktan sonra alınır mı? 

EVET! Ama etkisi yok denecek kadar az olur. İlaç adet olmadan 3 gün önce alınmaya başlanırsa daha etkili olur.

Primolut kilo aldırır mı? 

EVET! ilacın yan etkilerin arasında kilo alma ve verme vardır. Bu her bünyede olacak anlamına gelmemesi gerekir. Bazı ilacı kullan kişilerde iştah açtığı için kilo aldıkları söylüyor.

Yorum Yap

Ad-Soyad
E-Posta
Yorum

Kullanıcı Yorumları

Henüz yorum yapan yok